Projekto tikslas:

Šio projekto tikslas yra sukurti minimalius advokatų veiklos/teisinės pagalbos standartus, tinkamus taikyti visose Europos Sąjungos (ES) valstybėse ir sukurti šių standartų laikymosi kontrolės metodiką, tinkamą taikyti visose ES valstybėse. Siekiant pagerinti teisinių paslaugų kokybę, kuriami bendri standartai dėl teisinės pagalbos teikimo ir kokybės užtikrinimo, didinant teisinės pagalbos politikų, administratorių ir paslaugų teikėjų gebėjimus, siekiant užtikrinti aukštos kokybės teisinę pagalbą.

Sėkmingai įgyvendintas projektas „Teisinės pagalbos kokybės gerinimas: bendrieji standartai skirtingoms šalims (QUAL-AID)“

Siekiant pagerinti teisinės pagalbos paslaugų baudžiamajame procese kokybę visoje Europos Sąjungoje (ES) ir tam parengti praktinius standartus, sėkmingai įgyvendintas projektas „Teisinės pagalbos kokybės gerinimas: bendrieji standartai skirtingoms šalims (QUAL-AID)“.

Lietuvos teisės institutas (LTI), Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba ir Lietuvos advokatūra kartu su partneriais iš Vokietijos ir Nyderlandų – Frankfurto prie Maino Gėtės universitetu ir Nyderlandų teisinės pagalbos tarnyba – šį projektą vykdė dvejus metus. Projektui buvo skirtas bendrasis ES finansavimas pagal „Teisingumo“ programą.

Projektas įgyvendintas atsižvelgiant į naujausias tarptautinės bendruomenės pastangas siekiant pagerinti teisinės pagalbos kokybę. Europos Sąjungoje šiuo klausimu taip pat buvo atsiradę naujovių – projekto komandai teko atsižvelgti į naują Europos Sąjungos direktyvą dėl teisinės pagalbos...

Aukšto lygio ekspertai iš visos Europos dalyvaus konferencijoje

Džiaugiamės galėdami pranešti, kad dvidešimt septyni aukšto lygio ekspertai iš 18 Europos valstybių patvirtino savo dalyvavimą konferencijoje „Teisinės pagalbos kokybės gerinimas: bendri standartai skirtingoms šalims”, kuri vyks jau šią savaitę. Savo žiniomis ir patirtimi konferencijoje dalinsis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėja, buvusi Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėja, Seimo kontrolierius, Europos Komisijos atstovė, Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro atstovas, atstovai iš keleto valstybių Teisingumo ministerijų, advokatų tarybų, Atviros visuomenės instituto. Renginyje itin reikšmingą vaidmenį atliks ir teisinės pagalbos tarnybų iš įvairių Europos valstybių atstovai, advokatai, prokurorai, politiniai patarėjai bei mokslininkai.

Kviečiame į tarptautinę konferenciją „Teisinės pagalbos kokybės gerinimas: bendri standartai skirtingoms valstybėms"

Tarptautinio projekto partnerių vardu – Lietuvos teisės instituto, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos, Lietuvos advokatūros, Frankfurto J. W. Goethe universiteto (Vokietija), Teisinės pagalbos valdybos (Nyderlandai) – maloniai kviečiame dalyvauti tarptautinėje konferencijoje, kuri organizuojama Europos Sąjungos Teisės, lygybės ir pilietiškumo bei Teisingumo programos iš dalies remiamo projekto “Enhancing the Quality of Legal Aid: General Standards for Different Countries" – lietuviškai „Teisinės pagalbos kokybės gerinimas: bendri standartai skirtingoms valstybėms" apimtyje. Konferencija vyks 2017 m. lapkričio 22–23 d. Vilniuje.

Projekto tikslas

Projektu siekiama pagerinti teisinės pagalbos teikimo paslaugų kokybę baudžiamosiose bylose Europos Sąjungos šalyse, nustatant bendrus teisinės pagalbos teikimo ir kokybės užtikrinimo / stebėsenos standartus ir keliant teisinės pagalbos...

Trijų ES valstybių narių partneriai telkiasi gerinti teisinės pagalbos kokybę

2017 metų vasario 14 d. Nyderlandų, Lietuvos ir Vokietijos partneriai iš penkių institucijų: Lietuvos teisės instituto, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos, Lietuvos advokatūros, Frankfurto J. W. Goethe universiteto (Vokietija), Teisinės pagalbos valdybos (Nyderlandai) surengė pirmąjį projekto nuotolinį susitikimą. Susitikimą organizavo ir jam pirmininkavo Lietuvos teisės instituto tyrėjų komanda.