Kas yra QUAL-AID?

Lietuvos teisės institutas kaip pagrindinis projekto koordinatorius kartu su parneriais Valstybės garantuojamos teisinės pagalvos tarnyba (Lietuva), Lietuvos advokatūra (Lietuva), Frankfurto J. W. Goethe universitetas (Vokietija) ir Teisinės pagalbos valdyba (Nyderlandai) įgyvendina projektą „Teisinės pagalbos kokybės didinimas: bendrieji standartai skirtingoms šalims“ (eng. „Enhancement of Legal Aid Quality: General Standards for Different Systems“ (QUAL-AID)).

Šio projekto tikslas yra sukurti minimalius advokatų veiklos/teisinės pagalbos standartus, tinkamus taikyti visose Europos Sąjungos (ES) valstybėse ir sukurti šių standartų laikymosi kontrolės metodiką, tinkamą taikyti visose ES valstybėse. Siekiant pagerinti teisinių paslaugų kokybę, kuriami bendri standartai dėl teisinės pagalbos teikimo ir kokybės užtikrinimo, didinant teisinės pagalbos politikų, administratorių ir paslaugų teikėjų gebėjimus, siekiant užtikrinti aukštos kokybės teisinę pagalbą.

Iki šiol ES nebuvo bandymų suderinti teisines pagalbos sistemas, taikomas skirtingose ES valstybėse. Skirtingos taisyklės gauti teisinę pagalbą gali trukdyti nustatyti minimalius ES standartus dėl patekimo pas advokatą ir kitas procesines teises ES baudžiamojo teisingumo erdvėje. Teisė į teisinę pagalbą yra viena iš pagrindinių žmogaus teisių, užtikrinanti teisę į veiksmingą teisingumą ir teisingą bylos nagrinėjimą visiems asmenims, įskaitant ir tuos, kurie negali sau leisti padengti teisinio atstovavimo ar bylinėjimosi išlaidų.

Vykdant projektą „Teisinės pagalbos kokybės gerinimas: bendrieji standartai skirtingoms šalims“ atliekamas išsamus vertinimas ir palyginamos trys skirtingos teisinės pagalbos schemos šalyse partnerėse. Visų pirma, vertinami teisine pagalba suinteresuotų šalių (paramos gavėjų, administratorių, tiekėjų, kriminalinės justicijos sistemos dalyvių) poreikiai ir lūkesčiai. Taip pat bus vertinama geriausia tarptautinė praktika, tai leis sukurti visapusišką rekomendacijų paketą politikos formuotojams, kaip pagerinti teisinės pagalbos kokybę.

Įgyvendinant projektą bus sukurtos mokymų programos teisinės pagalbos politikos formuotojams, teisinės pagalbos administratoriams ir teisinės pagalbos teikėjams. Lietuvoje, Vokietijoje ir Nyderlanduose bus organizuojami mokymai.

Projektas yra finansuojamas Europos Komisijos, jo planuojama trukmė – dveji metai nuo 2017 m. sausio iki 2019 metų sausio.