Trijų ES valstybių narių partneriai telkiasi gerinti teisinės pagalbos kokybę

2017 metų vasario 14 d. Nyderlandų, Lietuvos ir Vokietijos partneriai iš penkių institucijų: Lietuvos teisės instituto, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos, Lietuvos advokatūros, Frankfurto J. W. Goethe universiteto (Vokietija), Teisinės pagalbos valdybos (Nyderlandai) surengė pirmąjį projekto nuotolinį susitikimą. Susitikimą organizavo ir jam pirmininkavo Lietuvos teisės instituto tyrėjų komanda.

Partneriai aptarė suplanuotas projekto veiklas ir susitarė dėl pirmojo komponento užduočių. Pirmasis projekto komponentas apims tokias užduotis, kaip trijų partnerių šalių teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose aplinkos tyrimo: teisinio reguliavimo, dalyvaujančių institucijų funkcijų ir egzistuojančių procedūrų, tame tarpe ir kokybės priežiūros bei kontrolės instrumentų apžvalgos Nyderlanduose, Lietuvoje ir Vokietijoje. Taip pat tarp pirmojo komponento veiklų bus atliktos teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose gavėjų ir susijusių institucijų apklausos, skundų dėl teisinės pagalbos tyrimas. Pirmąjį komponentą užbaigs tarptautinė konferencija Vilniuje, kurioje patirtimi dalinsis įvairių ES šalių ekspertai, ir projekto rengėjų tiriamieji vizitai Nyderlanduose, Lietuvoje ir Vokietijoje.