Lietuva

2018 metų gruodžio 13-14 d. Vilniuje, Teisingumo ministerijoje vyko projekto “Teisinės pagalbos kokybės gerinimas: bendrieji standartai skirtingoms šalims“ (QUAL-AID) mokymai, kuriuose dalyvavo daugiau nei 40 profesionalų, kurių veikla susijusi su valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimu: advokatų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų, Teisingumo ministerijos, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių ir kitų institucijų atstovai. Mokymų įvadinį pranešimą skaitė Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo teisėja dr. Danutė Jočienė, kuri pristatė naujausias teisinės pagalbos kokybės standartų tendencijas Europos Žmogaus teisių teismo praktikoje. Mokymų dalyviai buvo supažindinti su Lietuvos kontekste aktualiaisiais teisinės pagalbos kokybės užtikrinimo aspektais: teisinės pagalbos prieinamumo, jos administravimo efektyvumo, teisinės pagalbos teikėjų kvalifkacijos bei teisinės pagalbos vertinimo. Kiekvienu aspektu vyko diskusijos, mokymų dalyviai atliko praktines užduotis. Mokymų lektoriai: dr. Simonas Nikartas (Lietuvos teisės institutas), dr. Laurynas Biekša (Lietuvos Advokatūra), Laurynas Totoraitis (Lietuvos teisės institutas). 

Su mokymų skaidrėmis galite susipažinti čia:

S. Nikartas   Projekto rezultatų pristatymas

S. Nikartas   Teisinės pagalbos kokybės vertinimo formos ir priemonės bei jų taikymo galimybės Lietuvoje

L. Biekša   Antrinės teisinės pagalbos administravimo efektyvumo standartai

L. Totoraitis Mokymų medžiaga