Konferencija

Tarptautinė konferencija

Teisinės pagalbos kokybės gerinimas: bendri standartai skirtingoms valstybėms

Ekspertai iš skirtingų valstybių dalinsis savo šalių patirtimi, siekiant plačiau suprasti, kokie teisinės pagalbos organizavimo modeliai veikia kitose Europos valstybėse narėse, ypač teisinės pagalbos stebėsenos aspektu, taip pat kaip skirtingose šalyse efektyviai organizuojama ir kokybiškai įgyvendinama teisė kreiptis į teismą.