Kvietimas

KVIETIMAS Į TARPTAUTINĘ KONFERENCIJĄ

Teisinės pagalbos kokybės gerinimas: bendri standartai skirtingoms valstybėms

Vilnius, 2017 m. lapkričio 22-23 d.

Tarptautinio projekto partnerių vardu – Lietuvos teisės instituto, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos, Lietuvos advokatūros, Frankfurto J. W. Goethe universiteto (Vokietija), Teisinės pagalbos valdybos (Nyderlandai) – maloniai kviečiame dalyvauti tarptautinėje konferencijoje, kuri organizuojama Europos Sąjungos Teisės, lygybės ir pilietiškumo bei Teisingumo programos iš dalies remiamo projekto “Enhancing the Quality of Legal Aid: General Standards for Different Countries” – lietuviškai „Teisinės pagalbos kokybės gerinimas: bendri standartai skirtingoms valstybėms” apimtyje. Konferencija vyks 2017 m. lapkričio 22–23 d. Vilniuje.

Projekto tikslas. Projektu siekiama pagerinti teisinės pagalbos teikimo paslaugų kokybę baudžiamosiose bylose Europos Sąjungos šalyse, nustatant bendrus teisinės pagalbos teikimo ir kokybės užtikrinimo / stebėsenos standartus ir keliant teisinės pagalbos politikos formuotojų, administratorių bei teikėjų kvalifikaciją siekiant užtikrinti aukštą teisinės pagalbos paslaugų kokybę.

Projekto partneriai: Lietuvos teisės institutas, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt (Vokietija), Legal Aid Board (Nyderlandai), Lietuvos advokatūra ir Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (Lietuva).

Konferencijos tikslas. Projekto partneriai jau atliko teisinio reguliavimo ir praktikoje taikomų procedūrų, kurios pasitelkiamos užtikrinti teisinės pagalbos teikimo kokybę baudžiamosiose bylose, tyrimą partnerių šalyse: Lietuvoje, Vokietijoje ir Nyderlanduose ir pristatys šio tyrimo rezultatus konferencijos dalyviams. Tačiau konferencijos metu siekiama plačiau suprasti, kokie teisinės pagalbos organizavimo modeliai veikia kitose Europos valstybėse narėse, ypač teisinės pagalbos stebėsenos aspektu. Taip pat siekiama pasidalinti su skirtingų šalių ekspertais patirtimi ir gerosios praktikos pavyzdžiais, kaip skirtingose šalyse efektyviai organizuojama ir kokybiškai įgyvendinama teisė kreiptis į teismą.

Konferencijos organizatoriai. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (Lietuva), Odminių Str. 3, 01122 Vilnius, asmenys bendrauti: Dr. Anželika Banevičienė, tel. 8 700 00 200, el. p. a.baneviciene@vgtpt.lt, Rima Kubiliūtė, tel. 8 700 00 188, 8 687 27254, r.kubiliute@vgtpt.lt

Konferencijos kalba: anglų (su sinchroniniu vertimu į lietuvių kalbą).

Konferencijos programa: spausti čia

Konferencijos vieta: Konferencijų salė, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Gedimino pr. 30, 4 aukštas, Vilnius.

Registracija internetu sekant šią nuorodą.